Accelerem el teu WordPress i el portem al següent nivell.

L'optimització de WordPress és un procés que s'enfoca a millorar la velocitat, el rendiment i la seguretat d'un lloc web creat a la plataforma de WordPress.

Millora lexperiència de lusuari: Els usuaris volen accedir a la informació de manera ràpida i fàcil. Si un lloc web triga massa a carregar, els visitants poden perdre interès i abandonar la pàgina. Una pàgina ràpida i fàcil dusar millora lexperiència de lusuari, el que al seu torn pot augmentar la taxa de conversió i millorar la reputació del lloc web.

Millora el posicionament als motors de cerca: Google i altres motors de cerca consideren la velocitat de càrrega com un dels factors de classificació en els seus algorismes. Si un lloc web carrega lentament, és menys probable que aparegui a les primeres posicions dels resultats de cerca, el que pot disminuir el trànsit i la visibilitat del lloc.

Redueix la taxa de rebot: La taxa de rebot fa referència al percentatge de visitants que abandonen un lloc web després de veure només una pàgina. Si un lloc web triga massa a carregar, els visitants poden abandonar la pàgina abans que es carregui completament. Això augmenta la taxa de rebot, cosa que pot afectar negativament el rendiment general del lloc web.

Augmenta la conversió: La velocitat de càrrega ràpida pot millorar lexperiència de lusuari i augmentar la confiança en el lloc web. Això pot augmentar la taxa de conversió i generar més ingressos per al lloc.

Un tema poc optimitzat o pesat: Els temes de WordPress poden tenir un gran impacte a la velocitat i el rendiment del lloc. És important triar un tema optimitzat i lleuger per assegurar-se que el lloc web es carregui ràpidament.

Excés d’extensions: Les extensions poden afegir moltes funcionalitats i característiques a un lloc de WordPress, però també poden afectar negativament el seu rendiment. És important utilitzar només les essencials i evitar instal·lar aquelles que no són necessaries.

Core y plugins desactualitzats: Mantenir actualitzat WordPress i els plugins instal·lats és important per garantir un bon rendiment i seguretat del lloc web.

Optimització de les imatges: Les imatges grans i no optimitzades poden alentir un lloc web. És important optimitzar les imatges abans de pujar-les al lloc, utilitzant un connector o eina de compressió d'imatges.

Allotjament web: L'elecció d'un bon servei de hosting és imprescindible perquè el vostre projecte funcioni de forma fluida.

Accelerar el lliurament de continguts del teu WordPress, millorant-ne el rendiment en general.

A més de la configuració d'un connector de memòria cau de WordPress, hi ha diversos tipus de memòria cau de servidor que es poden utilitzar per millorar significativament la velocitat i el rendiment d'un lloc web de WordPress:

Memòria cau de pàgina completa: Aquest tipus de memòria cau emmagatzema la pàgina completa en memòria cau al servidor, cosa que significa que quan un usuari sol·licita la pàgina, el servidor pot lliurar la pàgina completa des de la memòria cau sense haver de generar-la de nou.

Memòria cau de fragments de pàgina: Aquest tipus de memòria cau emmagatzema només els fragments de la pàgina que poden ser reutilitzats. Per exemple, els menús, les capçaleres i peus de pàgina, o qualsevol altre component que sigui comú a múltiples pàgines del lloc web.

Memòria cau d'objectes: Aquest tipus de memòria cau emmagatzema objectes individuals, com ara imatges, fitxers CSS i JavaScript. Quan se sol·licita l'objecte, el servidor pot lliurar-lo des de la memòria cau en lloc d'haver de carregar-lo novament des del disc.

Memòria cau de base de dades: Aquest tipus de memòria cau emmagatzema els resultats de consultes de base de dades en memòria cau perquè puguin ser lliurats més ràpid la propera vegada que se sol·licitin.

Cada tipus de memòria cau de servidor té els seus propis avantatges i desavantatges i pot ser útil per a diferents tipus d'aplicacions i llocs web. Per tant, analitzem i seleccionem el tipus de memòria cau que millor s'adapti a les necessitats del teu projecte.

Optimitzar la base de dades de WordPress és una tasca important per millorar el rendiment del vostre lloc web i garantir el seu funcionament òptim. Algunes de les accions que duem a terme:

Neteja de base de dades: utilitzem diversos plugins que ens permeten eliminar entrades de la base de dades que ja no són necessàries, revisions antigues, comentaris de correu brossa, registres d'activitat i altres dades que s'acumulen a la teva base de dades.

Desactivem plugins no utilitzats: els plugins que no s'utilitzen poden deixar fitxers i dades no desitjades a la base de dades. Per tant, és recomanable desactivar-los i eliminar-los.

Optimitzar les taules de la base de dades: L'optimització de taules implica l'eliminació de dades redundants i la reorganització de dades perquè la base de dades funcioni de manera més eficient.

Limitar la quantitat de revisions de publicacions: WordPress desa automàticament les revisions de cada publicació i pàgina que s'ha desat a la base de dades. Podem limitar la quantitat de revisions de publicacions per reduir la mida de la base de dades i millorar el rendiment del lloc.

Netejar la taula de comentaris: Els comentaris d'spam i no aprovats poden acumular-se a la taula de comentaris, cosa que augmenta la mida de la base de dades. Eliminem comentaris no desitjats utilitzant un connector de neteja de comentaris.

L'optimització d'imatges web és important per millorar el rendiment del vostre lloc web. Apliquem diverses tècniques per optimitzar les imatges, reduir el temps de càrrega de la pàgina i millorar l'experiència de l'usuari:

Reduir la mida de les imatges: La mida del fitxer d'una imatge pot afectar significativament el temps de càrrega de la pàgina. És important reduir la mida de les imatges al mínim necessari sense comprometre la qualitat de la imatge. Instal·lem i configurem un dels millors plugins d'optimització del mercat.

Escollir el format d'imatge adequat: El format d'imatge que trieu també pot afectar la mida del fitxer. Per exemple, JPEG és millor per a fotografies, mentre que PNG és millor per a imatges amb àrees de transparència. El format WebP també és una bona opció, ja que ofereix una major compressió sense perdre qualitat. T'assessorem perquè les puguis aplicar en endavant.

Optimitzar la qualitat de la imatge: Ajustem la qualitat de les imatges segons cada cas. En reduir la qualitat de la imatge, reduirem la mida del fitxer, cosa que significa que la imatge es carregarà més ràpid a la pàgina.

Utilitzar tècniques de compressió: La compressió d'imatges redueix la mida del fitxer d'una imatge sense afectar gaire la qualitat de la imatge. Instal·lem les nostres eines de compressió d'imatges.

Utilitzar imatges responsives: Les imatges responsives s'ajusten automàticament a la mida de la pantalla, cosa que significa que es poden carregar imatges més petites en dispositius mòbils sense comprometre la qualitat de la imatge. T'assessorem.

L’allotjament web i CDN (Xarxa de Distribució de Contingut) són dos elements importants en el lliurament de contingut en línia. Aconseguir que treballin junts millorarà notablement el rendiment del vostre lloc web:

Allotjament web: Analitzem la teva solució actual, la comparem entre les solucions dels nostres proveïdors de confiança i t'oferim la millor alternativa.

CDN: Una xarxa de distribució de contingut (CDN) és un servei que distribueix el contingut del vostre lloc web a través d'una xarxa global de servidors. Quan algú accedeix al vostre lloc web des de qualsevol part del món, el servidor CDN més proper s'encarrega de subministrar el contingut en lloc del servidor web principal. Això redueix la càrrega al servidor principal, millora lexperiència de lusuari i el temps de càrrega de les pàgines.

La utilització d'un CDN pot ajudar a millorar la velocitat i la disponibilitat del vostre lloc web, ja que els servidors CDN estan estratègicament ubicats a tot el món i poden subministrar contingut més ràpid que un servidor web centralitzat. A més, un CDN també pot reduir el cost de lample de banda i millorar lescalabilitat del teu lloc web. Configurem la solució CDN que millor s'adapti a les vostres necessitats.

Securitzar WordPress és una tasca important per mantenir el teu lloc web segur i protegit contra possibles atacs:

Mantenim WordPress i els connectors actualitzats: Mantenir WordPress i els seus connectors actualitzats és fonamental per garantir la seguretat del teu lloc web. Les actualitzacions poden incloure pegats de seguretat importants que protegeixen el vostre lloc web de possibles vulnerabilitats.

Contrasenyes segures: Ens assegurem que utilitzeu contrasenyes segures i úniques per a tots els usuaris del vostre lloc web de WordPress. Les contrasenyes segures han de ser llargues, incloure una combinació de lletres, números i caràcters especials, i no han de ser fàcils d'endevinar.

Limitem els intents dinici de sessió: Limitar els intents dinici de sessió pot protegir el teu lloc web contra atacs de força bruta.

Forcem lús de HTTPS: HTTPS és una forma segura de transferir dades entre el teu lloc web i els visitants. Ens assegurem que tot el lloc funcioni sota aquest protocol i que disposeu d'un certificat SSL.

Configurem un connector de seguretat: Els connectors de seguretat poden ajudar a protegir el teu lloc web de WordPress de possibles atacs. T'instal·lem un dels millors plugins del mercat.

Limitem l'accés al tauler d'administració: Limitar l'accés al tauler d'administració del vostre lloc web pot protegir-lo de possibles atacs. Oferim la URL per limitar l'accés al panell d'administració només a usuaris autoritzats i evitar atacs de força bruta.

Realitzem còpies de seguretat regularment: Realitzar còpies de seguretat regularment del teu lloc web de WordPress pot protegir-lo en cas que alguna cosa surti malament. Realitzem còpies de seguretat diàries amb 2 mesos de retenció.

For More details

Esbrina