Política de privacitat

PRIVACITAT I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ

1.- DRET D’INFORMACIÓ

D’acord amb el que es disposa en l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals (d’ara endavant LOPD) i l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades l’informem de:

1.- Identificació de responsables:

El responsable del tractament és Mind Your Gap Studio SL, amb les dades de contacte que consten en l’apartat 1 d’aquest avís.

1.2.- Finalitats de tractament i base jurídica

Les dades que ens faciliti en els formularis que trobarà en la web, les que ens enviï a la nostra adreça de correu electrònic i els que es puguin generar mentre mantingui relació amb el responsable del tractament s’incorporaran, tal com ens les cedeixi, a una base de dades titularitat del responsable del tractament.

Utilitzarem les dades per a prestar-li els serveis que ens sol·liciti i per a mantenir una relació comercial amb vostè, podent enviar-li informació sobre els nostres productes i serveis per correu electrònic o postal.

La base jurídica d’aquest tractament serà la relació contractual que mantingui amb el responsable del tractament, el consentiment que atorga en acceptar aquest avís i el compliment de les lleis.

1.3.- Categories de destinataris.

Per a donar compliment a les anteriors finalitats tindran accés a les seves dades:

El personal degudament autoritzat per la direcció del responsable del tractament.

Els proveïdors necessaris per a donar compliment a la seva demanda.

L’administració pública en l’àmbit de les seves competències.
Pot ampliar aquesta informació consultant enviant un correu a [email protected]

1.4.- Transferència internacional de dades.

En general, el responsable del tractament no cedeix, ni diposita dades fora de la Unió Europea per a desenvolupar les seves funcions. No obstant això, en alguns casos és possible que s’utilitzi algun servei d’allotjament que utilitzi sistemes situats fora de la Unió Europea. Quan així sigui, serà prèviament informat.

1.5.- Termini de conservació de la informació.

El responsable del tractament conservarà la seva informació durant el termini de prescripció de les accions legals que pot arribar a ser de 10 anys.

1.6.- Drets com a afectat

Té dret a accedir, rectificar, suprimir, oposar-se al fet que les seves dades es tractin, a limitar el tractament, a demanar la portabilitat de les dades, a no ser sotmès a decisions individuals automatitzades i a revocar el consentiment que atorga.

Per a exercir aquests drets pot dirigir-se per escrit a Mind Your Gap Studio SL, Barcelona, Gran de Gràcia n. 75 àtic, o bé, contactar per telèfon al +34 93 488 43 59, o enviar un correu electrònic a l’adreça [email protected] amb el text «PROTECCIÓ DE DADES» en l’assumpte.

1.7.- Dret de reclamació.

L’organisme competent per a conèixer de la correcta aplicació de les normes sobre tractament de la informació és l’Autoritat de Protecció de Dades, amb domicili al Carrer Jorge Juan n. 6 de Madrid.

1.8.- Obligacions de l’afectat.

L’afectat ha d’aportar informació veraç i actualitzada en tots els processos de recollida de dades, sent ell l’únic responsable de la vulneració d’aquesta obligació.

En els formularis de recollida de dades estan marcats les dades que són obligatoris aportar, en funció de la demanda que faci l’afectat. La falta de l’aportació d’aquestes dades pot suposar la impossibilitat de participar de l’activitat o proporcionar el servei que se sol·licita.

1.9.- Elaboració de perfils

Per al compliment dels objectius del responsable del tractament i, sobretot, per a fer una atenció més personalitzada, acurada i eficaç de l’usuari, a vegades, és necessari elaborar perfils dels destinataris dels serveis. En cap cas, l’elaboració del perfil es fa de manera exclusivament automatitzada.

CONSENTIMENT DE L’USUARI
S’entén que l’usuari accepta les condicions establertes si prem el botó ‘ACCEPTAR’ que es troba en tots els formularis de recollida de dades, o si envia un missatge per correu electrònic.

Les dades personals es guarden en la base de dades general d’administració de Mind Your Gap Studio SL que, en tot cas, garanteix les mesures tècniques i organitzatives per a preservar la integritat i la seguretat de la informació que tracta.

SEGURETAT
La base de dades general està dotada del preceptiu document de seguretat i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades. El tractament de les dades personals està ajustat a la normativa establerta en la Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016.

ÚS D’ADRECES IP
Per a facilitar la cerca de recursos que creiem que són del seu interès, pot trobar en aquesta web enllaços a altres pàgines.

Aquesta política de privacitat només és aplicable a aquesta web. El responsable del tractament no garanteix el compliment d’aquesta política en altres webs, ni es fa responsable dels accessos mitjançant enllaços des d’aquest lloc.

L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.mindyourgap.com, i mantindrà actualitzada la informació facilitada a MIND YOUR GAP STUDIO SL, de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, sent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes. manifestacions realitzades, així com dels perjudicis que per això causi a MIND YOUR GAP STUDIO SL o a tercers.
MIND YOUR GAP STUDIO SL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet de MIND YOUR GAP STUDIO SL

Amb els límits establerts en la llei, MIND YOUR GAP STUDIO SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions contingudes en les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de MIND YOUR GAP STUDIO SL estan elaborats per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen als anteriors, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena perquè es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de MIND YOUR GAP STUDIO SL poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest lloc web són propietat exclusiva de MIND YOUR GAP STUDIO SL o dels seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de MIND YOUR GAP STUDIO SL

Així mateix, per a accedir als serveis que MIND YOUR GAP STUDIO SL ofereix a través del lloc web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que es disposa en la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, l’informem que les seves dades personals seran incorporats i seran tractats en els fitxers de MIND YOUR GAP STUDIO SL, amb la finalitat de poder prestar-li i oferir-li els nostres serveis. . Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals, en GRAN DE GRÀCIA 75 ÀTIC 08012 Barcelona, o enviar un correu electrònic a [email protected]
Així mateix, la seva acceptació del present Avís Legal implica la prestació del seu consentiment exprés perquè MIND YOUR GAP STUDIO SL pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts en la Llei 34/2002, de Serveis. de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic. En cas que no estigui interessat a rebre aquest tipus de comunicacions, pot posar-se en contacte amb MIND YOUR GAP STUDIO SL, en l’adreça indicada més amunt o mitjançant correu electrònic a [email protected], manifestant la seva voluntat.